BDCDC18K Drill Driver 18V 1 x 1.5Ah Li-Ion
Black & Decker
B/DBDCDC18K
€61.25 (ex. VAT)

BDCDC18KB Drill Driver 18V 2 x 1.5Ah Li-ion Kit Box BDCDC18KB Drill Driver 18V 2 x 1.5Ah Li-ion Kit Box
Black & Decker
B/DBDCDC18KB
€81.67 (ex. VAT)

BDCDD18N Drill Driver 18V Bare Unit BDCDD18N Drill Driver 18V Bare Unit
Black & Decker
B/DBDCDD18N
€40.83 (ex. VAT)

DCD791D2 Brushless Compact Drill Driver 18V 2 x 2.0Ah Li-Ion DCD791D2 Brushless Compact Drill Driver 18V 2 x 2.0Ah Li-Ion
DEWALT
DEWDCD791D2
€510.46 (ex. VAT)

DCD791P2 Brushless Compact Drill Driver 18V 2 x 5.0Ah Li-Ion DCD791P2 Brushless Compact Drill Driver 18V 2 x 5.0Ah Li-Ion
DEWALT
DEWDCD791P2
€680.29 (ex. VAT)

DCD991P2 Brushless 3 Speed Drill Driver 18V 2 x 5.0Ah Li-Ion
DEWALT
DEWDCD991P2
€704.76 (ex. VAT)

DS18DSDL Drill Driver 18V 2 x 5.0Ah Li-Ion
Hitachi
HITDS18DSDL
€495.00 (ex. VAT)

TC-CD 18-2 Li Drill Driver 18V 1.5Ah Li-Ion
Einhell
EINTCCD18LI
€62.39 (ex. VAT)

TE-CD 18LIN Power X-Change Cordless Drill Driver 18V Bare Unit
Einhell
EINTECD18LIN
€54.71 (ex. VAT)

M18 BPD0 Compact Percussion Drill 18V Bare Unit M18 BPD0 Compact Percussion Drill 18V Bare Unit
Milwaukee
MILM18BPD0
€145.23 (ex. VAT)

R18DD3-0 ONE+ Drill Driver 18V Bare Unit
Ryobi
RYBR18DD30
€54.61 (ex. VAT)

DS18DSDL/JJ Drill Driver 18V 2 x 5.0Ah Li-ion
HiKOKI
HIKDS18DSDL
€495.00 (ex. VAT)

DS36DAX/JRZ Brushless Drill/Driver 18/36V 2 x 5.0/2.5Ah Li-ion
HiKOKI
HIKDS36DAXJR
€600.41 (ex. VAT)

DV36DAX/J4Z Brushless Drill/Driver 18/36V Bare Unit
HiKOKI
HIKDV36DAXJ4
€280.73 (ex. VAT)